top of page

ABOUT

Biography

ENG

With an open mind, Chris Meulemans explores the human urge to manipulate and control our environment. She does this in paintings that, thanks to an enigmatic combination of figurative elements and abstract techniques, attract the viewer and encourage them to read their own story in the image.

 

In earlier work, Meulemans already studied human behaviour, dealing with trauma and the genetic manipulation of animals. She continues this exploration, with the human manipulation of nature, in her recent paintings. The plants and flowers that she depicts are a vehicle to evoke the fragility of nature, but also of our daily life, of our imposed structures in an almost desperate attempt to control nature. Emphasized or fragmentary grid patterns in the paintings show a discrete reference to science, to the human urge to categorize, to study and therefore to control everything.

 

She plays with layers and shapes: the cloudy boundary between foreground and background, and the varying degree of abstraction, create an alienating feeling. The works do not provide a peaceful security; they ask questions. The artist's personal vulnerability also plays a part in this. She does not shy away from loading much of herself, of her own emotion, into the work.

 

Meulemans’ found titles, which she connects with her images in an intuitive way, further mislead the viewer. In their absurdity they have something funny, but also disturbing: the context created by the combination of title and image is uncomfortable. Behind the painted layers of her visual-poetic work, a door to the imagination is opened. Every painting is the start of a sentence, the beginning of a story that the viewer can continue as they see fit.

 

text by Tamara Beheydt

 

NL

Met een open blik verkent Chris Meulemans de menselijke drang om diens omgeving te manipuleren en te beheersen. Dat doet ze in schilderijen die, dankzij een raadselachtige combinatie van figuratieve elementen en abstracte technieken de kijker aantrekken en aansporen een eigen verhaal in het beeld te lezen.

 

In vroeger werk bestudeerde Meulemans al menselijke gedragingen, omgang met trauma’s en de genetische manipulatie van dieren. In haar recente schilderijen gaat ze hierop verder in de menselijke manipulatie van de natuur. De planten en bloemen die ze in beeld brengt, zijn een vehikel om de fragiliteit van de natuur te evoceren, maar ook van ons dagelijks leven, van de opgelegde structuren in een bijna wanhopige poging om de natuur te beheersen. Geprononceerde of fragmentarische rasterpatronen die regelmatig voorkomen in haar werk, vormen een discrete verwijzing naar de wetenschap, naar de menselijke gewoonte om alles een hokje te geven, te bestuderen en bijgevolg te controleren.

 

Ze speelt met lagen en vormen: de troebele grens tussen voor- en achtergrond, en de variërende mate van abstractie zorgen voor een bevreemdend gevoel. De werken geven geen rustige zekerheid; ze stellen vragen. De persoonlijke kwetsbaarheid van de kunstenaar speelt hierbij een rol. Ze schrikt er niet voor terug om veel van zichzelf en haar eigen emoties in het werk op te laden.

 

De gevonden titels die Meulemans op een intuïtieve manier met haar beelden verbindt, zetten de kijker verder op het verkeerde been. In hun absurditeit hebben ze iets grappigs, maar ook verontrustends: de context die de combinatie van titel en beeld schept is oncomfortabel. Achter de verflagen opent haar visueel-poëtische werk een deur voor de verbeelding. Elk schilderij is de start van een zin, de aanzet van een verhaal dat de toeschouwer naar eigen goeddunken kan schrijven.

tekst door Tamara Beheydt

CV

Curriculum Vitae

°1967 in Turnhout, Belgium

Lives and works in Kasterlee (Antwerp)

Education

1998    Master of Fine Arts in Painting, Sint Lucas school of Arts, Antwerp, BE

1990    Master of Fine Arts in Photography, Royal Academy of Fine Arts, Antwerp, BE  

1997    Drawing, Royal Academy of Fine Arts, Antwerp, BE  

Awards / Grants

2018 Honourable mentions, ‘Ronse Drawing Prize’ 2018

1990 Prijs Familie Oppenheimer, Royal Academy of Fine Arts, Antwerp, BE 

1987 Prijs van VRI.K.A., Royal Academy of Fine Arts, Antwerp, BE  

1986 Prijs Mark Macken, Royal Academy of Fine Arts, Antwerp, BE

Selected Exhibitions

 

2022

-   Stille Levens, Venetiaanse Gaanderijen, Ostend, BE

-   Drawn By Winter, Shoobil Gallery, Antwerp, BE

-   Brush Brush, De Tank, Bruges, BE

-   Art festival On High Ground, PAKT, Antwerp, BE

-   Solo exhibition Natural Renaissance, Shoobil Gallery, Antwerp, BE

-   Solo exhibition A Déguster Lentement, D’Apostrof, Meigem, BE

-   Solo exhibition Completely In Command, De Warande, Turnhout,BE

2021

-   20ste Biennale Hedendaagse Kunst, Kasteel van Poeke, Aalter, BE

-   Summer Leaves, 4n20 Ruimte voor Kunst, Kortrijk, BE

2020

-    Walk The Line, Schönfeld Gallery, Brussels, BE

-    Solo exhibition Concrete Garden, Shoobil Gallery, Antwerp, BE

-    Les Artistes Belges, Schönfeld Gallery, Brussels, BE

-   Kunst in Afzondering, Museum Dr. Guislain, Ghent, BE

2019

-   Oog in oog, Jakob Smits Museum, Mol, BE  

-   Solo exhibition Art The Hague Art Fair, Shoobil Gallery, The Hague, NL

-   Intersection, North-South Gallery, Arendonk, BE  

2018

-   Ronse Drawing Prize 2018, CC De Ververij, Ronse, BE

-   Malleability, Shoobil Gallery, Antwerp, BE

-   Solo exhibition White Shadow, Rivoli Building, Brussels, BE

2017

-   Un espace privilégié pour un rituel contemporain, Grand-Place 5060, Sambreville, BE

2016

-   Land van Belofte, Art Space Praetoria, Antwerp, BE

-   Drawing Rooms 2, PAK platform for contemporary arts, Gistel, BE

-   Bozar de l’Abattoir, EXIT11, Grand-Leez, BE

2015

-   Solo exhibition That which is not written, Nylonfabrik, Sint-Niklaas, BE

-   Painting, Workplace, Antwerp, BE

-   Bozar de l’Abattoir, Fred Michiels, Tamines, BE

-   Accrochage 1, Eva Steynen Deviations, Antwerp, BE

2012

-  Est-ce un signe, F44, Borgerhout, BE

2009

- Solo exhibition, Hofke van Chantraine, Oud-Turnhout, BE

- Solo exhibition, Cultuurcentrum ’t Getouw, Mol, BE

2007

-   Solo exhibition, Art Studio Gynaika, Mechelen, BE

 

Professional Experience

1995 - 2017, Teaching Painting, Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten,  Arendonk, BE

2015 - 2018, Initiator of Art Space Praetoria,  Antwerp,BE

bottom of page