Concrete Garden

Shoobil Gallery, Antwerp

24.10.2020 - 03.01.2021

‘Concrete garden’

De schilderijen van Chris Meulemans worden gekenmerkt door een grote directheid in de uitvoering en getuigen van veel schilderplezier.
In deze solo opstelling onderzoekt Chris Meulemans schoonheid en bruutheid van de natuur. De werken hebben zich ontwikkeld vanuit een archief gevonden beelden, geoogst uit een lange periode van verzamelen. Ze laat haar ideeën rijpen in tekeningen en collages. Telkens weer worden die ideeën in haar atelier heel organisch opnieuw in vraag gesteld met acrylverf op doek. Waarbij de combinatie van schilderen en tekens krabbelen een verlangen naar expressie inhouden. Het herkenbaar en geliefd botanisch onderwerp dat ze op een ongeremde eigenzinnige manier vorm geeft, doet stilstaan bij het zinnelijk waarnemen van bloemen en planten.
De titel van deze solo presentatie verwijst naar de spanning tussen de ruimtelijke verdichting en meer groen. Het lot van de ene helft is verbonden met dat van de andere. De huidige idealen zijn dat investeren in natuur onderdeel moet vormen van de economische herstelplannen na de Coronacrisis omdat we deze periode beter verwerken door te ‘ontsnappen’ in de natuur. Anderzijds refereert Chris naar het manipuleren van die natuur zoals onder andere bij de perfectie en de maakbaarheid van snijbloemen en kamerplanten. Authenticiteit, daadkracht, herstellen van balans en oplossingsgerichtheid zijn maatschappelijke idealen die Meulemans zowel in haar persoonlijk leven als in haar artistieke parcours nastreeft.

© Serena Baplu 2020